BROEN A/S to międzynarodowa spółka będąca liderem rynku instalacji budowlanych, urządzeń do regulacji przepływu i instalacji ciepłowniczo-gazowych.
 
W jej skład wchodzą oddziały działające w różnych branżach: BROEN District Heating & Gas (ciepłownictwo i gazownictwo), BROEN Building Installations (instalacje budowlane) i BROEN Building Controls (urządzenia do regulacji przepływu). Wszystkie te oddziały zajmują się opracowywaniem, produkcją i dostarczaniem rozwiązań stosowanych do ogrzewania i chłodzenia, w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacji, a także w sektorze gazownictwa.
 
Oddziały BROEN DH&G, BROEN BI i BROEN BC oferują produkty zapewniające optymalne wykorzystanie zasobów i oszczędność energii, a także stanowią przedsiębiorstwo świadome ekologicznie, działające według następujących reguł:

 

 • Oddziały BROEN DH&G, BROEN BI i BROEN BC stosują i spełniają wymogi i warunki przepisów i norm obowiązujących w danym obszarze. 
 • Oddziały BROEN DH&G, BROEN BI i BROEN BC współpracują z organami administracji państwowej w kwestiach związanych z ochroną środowiska i jasno komunikują się w tych sprawach. 
 • Oddziały BROEN DH&G, BROEN BI i BROEN BC dążą do stałej poprawy w zakresie zanieczyszczenia środowiska i zapobiegania mu.
  Realizujemy to przez:
  - systematyczne podnoszenie naszych umiejętności związanych z ekologią;
  - zachęcanie do zmniejszania wpływu na środowisko i zużycia zasobów przez firmę: wdrażanie najlepszych dostępnych technologii przy uwzględnieniu rozwiązań wykonalnych finansowo. 
 • Oddziały BROEN DH&G, BROEN BI i BROEN BC — poprzez współpracę z dostawcami i określanie obowiązujących ich warunków — gwarantują zgodność dostarczanych produktów i świadczonych usług z naszą polityką ochrony środowiska. 
 • Oddziały BROEN DH&G, BROEN BI i BROEN BC zapewniają, że nasi pracownicy znają politykę ochrony środowiska obowiązującą w firmie BROEN i są motywowani do jej stosowania poprzez szkolenia i działania informacyjne.

   

Polityka ochrony środowiska w oddziałach BROEN DH&G, BROEN BI i BROEN BC musi być stosowana w taki sposób, aby kwestie związane z ekologią stanowiły naturalną część codziennego życia.

 

Assens, październik 2010 r

 

 Polityka ochrony środowiska w firmie BROEN, 11.2010 r

Wyniki w obszarze ochrony środowiska w 2010 r.