BROEN values

 

Wartości firmy BROEN znajdują odzwierciedlenie w jej silnej i nieformalnej kulturze. Stanowią one podstawę dla każdego pracownika firmy BROEN i każdego jej działania — z korzyścią dla klientów. Znając nasze wartości: bezpośredniość, wiedzę, inicjatywę i rozwój, zawsze wiedzą Państwo, czego od nas oczekiwać.


Cenne wskazówki do działania
Bezpośredniość oznacza, że z klientami rozmawiamy w sposób uczciwy i nieformalny. Jesteśmy stale dostępni, można więc kontaktować się z nami zawsze, kiedy jest to potrzebne. Przezwyciężamy problemy i unikamy opóźnień w realizacji projektów.

Wiedza o rynku i zrozumienie potrzeb klientów oznaczają, że mówimy Państwa językiem.
Za każdym razem pomagamy w stworzeniu kompleksowych i optymalnych rozwiązań.
 Udzielamy wsparcia, podczas gdy Państwo ponoszą odpowiedzialność za inwestycję..

Podczas pracy z klientami wykazujemy się inicjatywą. Działamy aktywnie, dzielimy się wiedzą specjalistyczną i podejmujemy odpowiedzialność za realizowany projekt. Zawsze dążymy do tego, aby oferowane rozwiązania całkowicie spełniały Państwa najwyższe oczekiwania.

Rozwój ma w firmie BROEN najwyższy priorytet. Od czasu wyprodukowania pierwszego zaworu kulowego inwestujemy w rozwój nowych produktów i ulepszanie istniejących wyrobów, aby zapewnić korzyści naszym klientom.