Certyfikaty i dopuszczenia

Lp. Jednostka certyfikująca Certyfikat Produkt Pobierz
1 Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT Certyfikat ISO 9001:2009 Projektowanie, produkcja i sprzedaż kurków kulowych. Usługi w zakresie obróbki metali. Pobierz
2 American Petroleum Institute API Spec. 6D, No. 6D-0378 Kurki kulowe Pobierz
3 Bureau Veritas 2014/68/UE
Kurki kulowe Pobierz
4 TÜV Rheinland Certyfikat EN 14141 Kurki kulowe Pobierz
5 TÜV Rheinland AD 2000 Merkblatt HP0 I DIN EN ISO 3834-2 Weryfikacja wytwórcy i zakładu spawalniczego Pobierz
TÜV Rheinland AD 2000 Merkblatt A4 Projektowanie korpusów armatury ciśnieniowej Pobierz
Urząd Dozoru Technicznego Certyfikat ISO 3834-2:2007 Potwierdzenie spełnienia wymagań w spawalnictwie. Pobierz
8
Urząd Dozoru Technicznego Decyzja Uprawnia do wytwarzania armatury przemysłowej stanowiącej elementy rurociągów przesyłowych i technologicznych do mediów niebezpiecznych – palnych. Pobierz
9 Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Certyfikat NCAGE Otrzymanie Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE 1024 H. Pobierz
10 Urząd Dozoru Technicznego Certyfikat PN-N-18001:2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Pobierz
11 Urząd Dozoru Technicznego Certyfikat BS OHAS 18001:2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Pobierz
12
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ Dopuszczenie na rynek Rosji

Pobierz
Pobierz
Pobierz

13
ОРГАН СЕРТИФIКАЦIЇ – ЦДС ТИСК СЕРТИФIКАТ ВIДНОВIДНОСТI Dopuszczenie na rynek Ukrainy Pobierz
14 FTZU Ostrawa

FTZU 11 E 0015
FTZU 11 E 0016

Potwierdzenie odporności ogniowej kurków Pobierz
Pobierz