Ręczne zawory równoważące z wbudowaną zwężką Venturiego umożliwiającą bezpośredni pomiar przepływu i jednoczesną regulację. Zawory dostępne są w średnicach DN15-600.

 

 

Niezależny od ciśnienia (PICV) z wbudowaną zwężką Venturiego umożliwiającą bezpośredni pomiar przepływu w celu jego weryfikacji w dowolnym momencie. Zawory dostępne są w średnicach DN15-50.

 

 

Regulator różnicy ciśnień (DPCV) zapewnia stałe ciśnienie różnicowe w danej części instalacji. Zawory dostępne są w średnicach  DN15-150.

 

 

Symetryczny, ręczny zawór równoważący podwójnej regulacji (DRV). Dzięki swej konstrukcji uniemożliwia dokonanie pomyłki podczas montażu na instalacji. Zawory dostępne są w średnicach DN15-50.