Ogłoszenia BROEN Sp. z o.o.

Data zamieszczenia: 11 grudnia 2013

 

Wspólny plan połączenia

 

BROEN Spółka Akcyjna

 z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Pieszyckiej 10, 58-200 Dzierżoniów

 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000077198

„Spółki przejmującej”

Oraz

BROEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 5, 58-200 Dzierżoniów

 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000224667

„Spółki przejmowanej”

 Pobierz pliki
Wspólny plan połączenia
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6