Ballorex - zawory równoważące

Ballorex jest znaną marką zaworów równoważących mających zastosowanie

w instalacjach grzewczych i wody lodowej. Zawory Ballorex zapewniają właściwe

przepływy medium w każdym pionie,odgałęzieniu i odbiorniku końcowym zarówno

w budynkach mieszkaniowych, biurowcach, hotelach jak i wysokich wieżowcach. Gama zaworów Ballorex

obejmuje ręczne zawory równoważące, regulatory różnicy ciśnień oraz automatyczne zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia.


Ballorex Venturi

jest ręcznym zaworem równoważącym z wbudowaną zwężka Venturiego umożliwiającą dokładny, bezpośredni pomiar przepływu oraz jego bieżącą regulację. Zawory te dostępne są w zakresie średnic DN15-600.


Ballorex Dynamic

jest niezależnym od ciśnienia zaworem regulacyjnym (PICV) kontrolującym całkowicie zadany przepływ. Wbudowana zwężka Venturiego umożliwia bezpośredni pomiar przepływu oraz jego weryfikacje w dowolnym czasie. Zawory te dostępne są zakresie średnic DN15-50.


Ballorex Delta

jest regulatorem ciśnienia różnicowego (DPCV) stosowanym w celu utrzymywanie stałej różnicy ciśnień w danej części instalacji. Zawory te dostępne są w zakresie średnic  DN15-150.


Ballorex Vario

jest ręcznym zaworem równoważącym (DRV). Jego symetryczna budowa umożliwia elastyczny montaż na instalacji i brak możliwości błędnego zainstalowania. Zawory te dostępne są w zakresie średnic  DN15-50.

Innowacyjna konstrukcja zaworów Ballorex jest stale rozwijana w celu zapewnienia prostego montażu, łatwego równoważenia, zapewnienia właściwego komfortu cieplnego każdemu odbiorcy przy jednoczesnej oszczędności energii.


Wszystkie zawory Ballorex produkowane są na terenie Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi normami jakości ISO.