Wstęp do produktów DZT

 

Produkowane przez nas zawory i kurki maja zastosowanie w instalacjach ciepłowniczych, klimatyzacyjnych, gazowych oraz innych instalacjach przemysłowych.

 

Produkujemy zawory w zakresie średnic od DN 10 do DN 500 w trzech podstawowych wersjach: gwintowanej, do wspawania oraz z kołnierzami, możliwe jest również wykonanie zaworów z innymi końcówkami np. do wspawania bądź gwintowane. Zawory DZT mogą pracować w instalacjach ciepłowniczych o następujących parametrach eksploatacyjnych: trob. od 200°C oraz ciśnieniu do 4 MPa, instalacjach gazowych rozprowadzających gaz ziemny klasy GZII o parametrach trob. od -40°C do +80°C oraz ciśnieniu do 4 MPa.

 

Na nasze produkty posiadamy stosowne dokumenty umożliwiające ich sprzedaż na terytorium Polski, Rekomendację Techniczną ITB nr RT ITB01176/2010 i  atest higieniczny NR HK/W/0267/01/2016.

 

Wszystkie procesy produkcyjne, jak również działania handlowe podlegają nadzorowi zgodnie z norma PN-EN ISO 9001:2008 (certyfikat nr DK005849 wydany przez Bureau Veritas Certifications Holding SAS- UK Branch  Nasze wyroby podlegają nadzorowi również w zakresie dyrektywy nr 97/23/EC określającej wymogi dotyczące urządzeń ciśnieniowych (nr jednostki certyfikującej - 0041).

 

Aby poznać dokładniejsze szczegóły techniczne naszych produktów mogące nie znajdować się w opisie proponujemy zapoznać się z aktualnym katalogiem produktów DZT.